Biuro Projektowe

Projekty infrastrukturalne

Marek Tokarz
EXALBiuro Projektowe EXAL

Biuro Projektowe EXAL zajmuje się usługami projektowymi, infrastrukturalnymi dotyczącymi: budowy, przebudowy i rozbudowy dróg publicznych, podziemnego uzbrojenia terenu dotyczącego inwestycji drogowych oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej – rewitalizacjami i aranżacjami terenów rekreacyjnych.

W branży działamy od 2007 roku systematycznie powiększając grono klientów, którymi przede wszystkim są jednostki samorządowe; gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W zależności od skali i zakresu opracowania działamy w oparciu o zasoby własne, lub współpracujących jednostek projektowych, głównie jako wiodąca jednostka projektowa, jak również podwykonawcza – dla których branża drogowa jest towarzyszącą.
Pracujemy w specjalistycznych aplikacjach dedykowanych dla projektów infrastrukturalnych dotyczących pracy w środowisku 3D, oraz programów i metod obliczeniowych stosowanych obecnie w branży projektowej.


Zapraszamy do Współpracy
Dlaczego warto nas wybrać ?
Indywidualne podejście
do Klienta

Krótki czas
realizacji

Doświadczenie
Najwyższa jakość


Oferta


Oferta firmy związana jest z całością działań; formalno – prawnych i technicznych od udzielenia zamówienia do uzyskania pozwolenia na realizację robót budowlanych. W oparciu o zasoby własne lub podwykonawców zajmujemy się;

⇒ pozyskiwaniem map do celów projektowych
⇒ pozyskiwaniem warunków technicznych od gestorów sieci związanych z projektowaną inwestycją
⇒ procedowaniem warunków technicznych inwestycji
⇒ procedowaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
⇒ procedowaniem decyzji o ustaleniu środowiskowych warunków realizacji inwestycji
⇒ procedowaniem decyzji wodnoprawnych
⇒ opracowywaniem projektów budowlanych i wykonawczych – drogowych i dla branż towarzyszących
⇒ pozyskiwaniem opinii geologicznych
⇒ procedowaniem decyzji o pozwolenie na budowę
⇒ procedowaniem decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowych w trybie „specustawy” drogowej
⇒ opracowywaniem projektów zagospodarowania terenu z uwzględnieniem obiektów małej architektury
(dla projektów związanych z rewitalizacjami)
⇒ opracowywaniem projektów aranżacji zieleni i gospodarki drzewostanem
⇒ opracowywaniem specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych
⇒ opracowywaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich
⇒ opracowywaniem projektów stałej i czasowej organizacji ruchu
⇒ nadzorem autorskim realizowanych przez nas projektów


Współpraca

Wykonywane opracowania projektowe realizujemy w oparciu o zasoby własne, oraz podwykonawców – lokalne firmy specjalistyczne (geodezyjne, geotechniczne), projektantów branżowych, architektów.
Współdziałanie z podmiotami lokalnymi jest bardziej efektywne i pozwala obniżać koszty i czas obsługi projektów realizowanych z dala od siedziby firmy.

Taka forma działania pozwala lepiej poznać potrzeby lokalnych samorządów i zdobywać ich uznanie które niejednokrotnie skutkuje długofalową współpracą, oraz możliwością realizowania kilku zadań równocześnie, w różnych jednostkach samorządowych .